Català  ·  Español 03-12-2016
Text Gran Text Normal Text Petit
Molletes

NOTÍCIES

El projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Lleida per l’any 2016 garanteix els serveis públics, augmenta les prestacions socials i consolida les bonificacions
L’atenció social a les persones i famílies i el foment de l’ocupació continuen sent les prioritats del pressupost municipal de l’Ajuntament de Lleida per l’any 2016. Més de 31,6 milions d’euros es destinaran íntegrament a cohesió social, educació i ocupació, una xifra que s’incrementa respecte l’any passat en 1 milió d’euros L’Ajuntament de Lleida destinarà 1,3 milions d’euros a la compra d’habitatges buits, que s’incorporaran a la Borsa Municipal d’Habitatge i es posaran a disposició dels ciutadans i ciutadanes a través de lloguer social
El Ple Municipal aprova unes Ordenances Fiscals de marcat caire social que inclouen majors bonificacions i congelen impostos i taxes amb caire general
-L’acord entre PSC, Ciutadans i la Crida-CUP permet tirar endavant l’aplicació progressiva del rebut de l’IBI amb una ajuda social directa a 9.766 famílies de la ciutat, a algunes de les quals se’ls bonificarà el 100% de l’IBI - També s’estableix una disminució del 18% en la plusvàlua i es mantenen les bonificacions del 90% per herències d’habitatges habituals i del 80% dels pisos que es reben en herència i s’ofereixen a l’Oficina Local d’Habitatge - Les ordenances incorporen ajudes específiques a les famílies nombroses i monoparentals, que ara també rebran bonificacions quan viuen de lloguer, no només si són propietàries d’un habitatge.
L'Ajuntament de Lleida debatrà en Junta de Govern la reducció dels valors cadastrals
-La Paeria, segons ha comunicat el Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, té la possibilitat d’acollir-se a la reducció de valors cadastrals un 18%, fet que suposarà una reducció directa de les plusvàlues i les transmissions patrimonials. -Sumar-se a aquesta revisió forma part dels acords en matèria fiscal que integren el pacte entre l’equip de govern i Ciutadans.

CALENDARI

1A COBRANÇA: Del 03/03/2016 a 05/05/2016 :

 • Taxa i preu públic per a la recollida d'escombraries (data de càrrec 01/04/2016)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) (data de càrrec 01/04/2016)
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (període de cobrança especial, del 03/03/2016 a 20/05/2016)
   07/03/2016 primer càrrec
   06/06/2016 segon càrrec
   05/08/2016 tercer càrrec
   05/10/2016 quart càrrec

2A COBRANÇA: Del 05/05/2016 a 20/07/2016:

 • Taxa dels horts de Rufea  (data de càrrec 01/06/2016)
 • Taxa per ocupació de la via pública. Taules i cadires, carpes, veles i parasols (06/06/2015, primer càrrec; 05/10/2016, segon càrrec)

3A COBRANÇA: Del 09/09/2016 a 18/11/2016:

 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI rústica) (data de càrrec 17/10/2016)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE) (data de càrrec 17/10/2016)
 • Taxa per guals (data de càrrec 17/10/2016)
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials (data de càrrec 17/10/2016)
 • Taxa d'ocupació de via pública: caixers automàtics (data de càrrec 17/10/2016)

 L’Ajuntament podrà incloure o aprovar nous padrons al calendari fiscal i modificar-ne els terminis de pagament mitjançant decret d’Alcaldia.

 

 

 

 

 

OGAT


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)