Català  ·  Español 09-12-2019
Text Gran Text Normal Text Petit
Molletes

CALENDARI

Taxa i preu públic per a la recollida d'escombraries
Període: 01/03/2019 a 20/05/2019
Data de càrrec de les domiciliacions: 01/04/2019
Data límit per domiciliar amb efectes 2019: Fins 13 de febrer

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període: 01/03/2019 a 20/05/2019
Data de càrrec de les domiciliacions: 01/04/2019
Data límit per domiciliar amb efectes 2019: Fins 13 de febrer

Impost sobre béns de naturalesa urbana
Període: 01/03/2019 a 20/05/2019
Data de càrrec de les domiciliacions:
   05/03/2019 primer càrrec
   05/06/2019 segon càrrec
   05/08/2019 tercer càrrec
   07/10/2019 quart càrrec
Data límit per domiciliar amb efectes 2019:
   Fins 13 de febrer (1r càrrec)
   Fins 5 de maig (2n càrrec) - només modificacions
   Fins 5 de juliol (3r càrrec) - només modificacions
   Fins 7 de setembre (4t càrrec) - només modificacions

Taxa dels horts de Rufea
Període: 03/05/2019 a 19/07/2019
Data de càrrec de les domiciliacions: 03/06/2019
Data límit per domiciliar amb efectes 2019: Fins 17 d'abril

Taxa per ocupació de la via pública.
Taules i cadires, carpes, veles i parasols.

Període: 03/05/2019 a 19/07/2019
Data de càrrec de les domiciliacions:
   05/06/2019 primer càrrec
   07/10/2019 segon càrrec
Data límit per domiciliar amb efectes 2019:
   Fins 17 d'abril (1r càrrec)
   Fins 7 de setembre (2n càrrec) - només modificacions

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per guals
Impost sobre béns immobles de característiques especials
Taxa OVP caixers automàtics

Període: 06/09/2019 a 20/11/2019
Data de càrrec de les domiciliacions: 15/10/2019
Data límit per domiciliar amb efectes 2019: Fins el 21 d'agost

Calendari fiscal del 2019

OGAT


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)