Català  ·  Español13-08-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Departaments

Àrea Econòmica

Accions del document

Departaments

Darrera modificació 09-11-2010 12:04

Departaments

 • 5a planta
  • Regidoria d'Economia i Hisenda
  • Gerència d'Economia i hisenda
  • Assessoria econòmica
 • 4a planta
  • Tresoreria
  • Intervenció
  • Assessoria jurídica
  • Contribucions especials
 • 3 planta
  • Direcció gestió tributària
  • Impost de béns immobles
  • Plusválua
  • Sistema d'informació geogràfica
  • Taxes i preus públics
 • 2 planta
  • Multes
  • IAE i Circulació
  • Inspecció de tributs
 • 1a planta
  • Recaptació Executiva
 • Planta baixa
  • Oficina de Gestió i Atenció Tributària

 

Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT)

Planta baixa

Centralitza l'atenció presencial derivada dels tràmits administratius que es gestionen a l'Àrea d'Economia de l'Ajuntament de Lleida.
Més informació

 

Recaptació Executiva

1r planta

Gestió dels expedients iniciats amb motiu dels deutes tributaris que no han estat satisfets dins del període voluntari establert.

 

Inspecció de tributs

2a planta

Realització i gestió d'actuacions encaminades a garantir els drets dels contribuents i a vetllar pel compliment de les obligacions tributàries.

 

Taxes i preus públics

2a planta

Gestió dels expedients relacionats amb l'aplicació de les taxes i preus públics.

 

Impost Activitats econòmiques (IAE) i Circulació

2a planta

Gestió del padró (altes, baixes i variacions) i liquidacions i de l'impost de l'Impost d'Activitats Econòmiques i l'impost sobre vehicles de tracción mecànica.

 

Multes

2a planta

Gestió dels expedients iniciats amb motiu de la imposició de denúncies i sancions per infraccions de l'ordenança municipal de circulació.

 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

3a planta

Gestió cadastral dels bens immobles i elaboración de tota la cartografia del municipi de Lleida.

 

Plusvàlua

3a planta

Gestió de l'impost de sobre l'increment del valor dels terrenys (urbans).

 

Impost de Béns Immobles (IBI)

3a planta

Gestió del padró (altes i baixes) i liquidacions  de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica, urbana i de característiques especials.

 

Gestió tributària – Direcció

3a planta

Coordinació, supervisió i avaluació de la gestió de padrons fiscals, multes i atenció ciutadana.

 

Contribucions especials

4a planta

Gestió dels tributs i expedients iniciats amb motiu de la realització d'obres o serveis públics.

 

Assessoria Jurídica

4a planta

Consultoria i assesoria jurídica en les gestions relacionades amb l'Àrea d'Economia i hisenda de l'Ajuntament de Lleida.

 

Intervenció

4a planta

Fiscalització i control comptable de la gestió econòmica de l'Ajuntament.

 

Tresoreria

4a planta

Gestió i control de pagaments i ingressos municipals.

 

Assessoria econòmica

5a planta

Consultoria i assesoria en les gestions relacionades amb l'Àrea d'Economia i hisenda de l'Ajuntament de Lleida.

 

Gerència de l'Àrea d’economia i hisenda

5ª planta

Direcció tècnica, coordinació, supervisió i avaluació de les competències de l'Àrea d'economia i hisenda.

 

Regidoria d’Economia i hisenda

5ª planta

Direcció estratègica de l'Àrea d'economia i hisenda de l'Ajuntament de Lleida.


 • XHTML 1.0 Transitional
 • CSS 2.0
 • WAI-AA (WCAG 1.0)