Català  ·  Español09-02-2023
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Departaments

Àrea Econòmica

Accions del document

Departaments

Darrera modificació 05-11-2020 11:01

Departaments

Distribució per plantes dels departaments pertanyents a l'Àrea d'economia i hisenda:

departaments_cel22013.jpg

 

 

Veure en format text

Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT)

Planta baixa

Centralitza l'atenció presencial derivada dels tràmits administratius que es gestionen a l'Àrea d'Economia de l'Ajuntament de Lleida.
Més informació

Puja


Recaptació Executiva

1r planta

Gestió dels expedients iniciats amb motiu dels deutes tributaris que no han estat satisfets dins del període voluntari establert.

Puja


Inspecció de tributs

2a planta

Realització i gestió d'actuacions encaminades a garantir els drets dels contribuents i a vetllar pel compliment de les obligacions tributàries.

Puja

 

Impost Activitats econòmiques (IAE) i Circulació

2a planta

Gestió del padró (altes, baixes i variacions) i liquidacions i de l'impost de l'Impost d'Activitats Econòmiques i l'impost sobre vehicles de tracción mecànica.

Puja


Multes

2a planta

Gestió dels expedients iniciats amb motiu de la imposició de denúncies i sancions per infraccions de l'ordenança municipal de circulació.

Puja

 

Taxes i preus públics

3a planta

Gestió dels expedients relacionats amb l'aplicació de les taxes i preus públics.

Puja

 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

3a planta

Gestió cadastral dels bens immobles i elaboración de tota la cartografia del municipi de Lleida.

Puja


Plusvàlua

3a planta

Gestió de l'impost de sobre l'increment del valor dels terrenys (urbans).

Puja


Impost de Béns Immobles (IBI)

3a planta

Gestió del padró (altes i baixes) i liquidacions  de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica, urbana i de característiques especials.

Puja


Gestió tributària – Direcció

3a planta

Coordinació, supervisió i avaluació de la gestió de padrons fiscals, multes i atenció ciutadana.

Puja


Contribucions especials

4a planta

Gestió dels tributs i expedients iniciats amb motiu de la realització d'obres o serveis públics.

Puja


Assessoria Jurídica

4a planta

Consultoria i assesoria jurídica en les gestions relacionades amb l'Àrea d'Economia i hisenda de l'Ajuntament de Lleida.

Puja


Intervenció

4a planta

Fiscalització i control comptable de la gestió econòmica de l'Ajuntament.

Puja


Tresoreria

4a planta

Gestió i control de pagaments i ingressos municipals.

Puja


Assessoria econòmica

5a planta

Consultoria i assesoria en les gestions relacionades amb l'Àrea d'Economia i hisenda de l'Ajuntament de Lleida.

Puja


Direcció de Serveis de l'Àrea d’Economia i Hisenda

5ª planta

Direcció tècnica, coordinació, supervisió i avaluació de les competències de l'Àrea d'economia i hisenda.

Puja


Regidoria d’Economia i Hisenda

5ª planta

Direcció estratègica de l'Àrea d'economia i hisenda de l'Ajuntament de Lleida.

Puja


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)