Català  ·  Español10-08-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies Adjudicació de licitació de l’adjudicació de les llicències d’ús privatiu del domini públic de 43 horts familiars de Rufea.

Notícies

Accions del document

Adjudicació de licitació de l’adjudicació de les llicències d’ús privatiu del domini públic de 43 horts familiars de Rufea.

Darrera modificació 27-08-2015 12:51

Mitjançant anunci publicat al BOP núm. 101 de 28/05/2015.

L’Ajuntament de Lleida anuncia la licitació d’adjudicació de llicències d’ús privatiu del domini públic de 43 horts familiars de Rufea per un període de 4 anys.

Les llicències s’adjudicaran en règim de lliure concurrència i mitjançant concurs, d’acord amb els criteris que figuren a la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives. (exp. 69/2011 de Patrimoni).

En cas d’igualtat de barem de puntuació l’ordre dels adjudicataris i de la llista d’espera es determinarà per sorteig. Igualment, la selecció dels horts es farà per sorteig.

 

Les sol·licituds de les llicències es presentaran, mitjançant el model facilitat per l’Ajuntament de Lleida, en al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’edifici Pal.las, Pl. Paeria, 11 de Lleida, dintre del termini de 30 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Si el darrer dia del termini coincidís en dissabte o festiu s’allargarà fins el primer dia hàbil posterior. L’horari de presentació és l’establert per a l’OMAC, llevat del darrer dia que finalitzarà a les 13 h.

En qualsevol cas, la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es publicarà al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida.

 

Per a més informació podeu consultar l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC), ubicada a l’edifici Pal.las, Plaça Paeria núm. 11, baixos i el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida: https://perfilcontractant.paeria.cat.


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)