Català  ·  Español25-09-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PADRONS DE LA TAXA D’HORTS FAMILIARS DE RUFEA

Notícies

Accions del document

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PADRONS DE LA TAXA D’HORTS FAMILIARS DE RUFEA

Darrera modificació 23-05-2013 12:29

S’obre el període d’exposició pública del padró de la taxa dels horts familiars de Rufea 2013. L’exposició pública serà de 20 dies des de l’inici del període voluntari de pagament.

Mitjançant exposició pública de padrons, publicada al BOP núm. 75, de 3 de maig de 2013, es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d’exposició pública dels padrons, qualsevol persona podrà consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària, situada a l’avinguda Blondel núm. 16,  en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Contra l’exposició pública de padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons.


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)