Català  ·  Español10-08-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Esteu aquí: Inici Àrea Econòmica Notícies

Notícies

Accions del document

NOTÍCIES

Puja un nivell
Exposició pública de padrons de la cobrança dels impostos sobre béns immobles de naturalesa rústica i característiques especials, impost d'activitats econòmiques i taxa per guals, 2013 Per Gemma Hernández Aguilar — Darrera modificació 13-09-2013 13:51
S’obre el període d’exposició pública dels padrons de l’IBI rústic i especial, IAE i taxa de guals 2013.
Ampliació del servei de consulta de rebuts domiciliats amb consulta dels rebuts de l’IBI urbà Per Gemma Hernández Aguilar — Darrera modificació 11-06-2014 10:04
Amb aquest servei es vol facilitar la informació dels rebuts domiciliats, que ja no es proporciona en els rebuts de les entitats bancàries d'acord amb la normativa SEPA
Anunci de cobrança de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de característiques especials, impost d’activitats econòmiques i taxa per guals 2013 Per Gemma Hernández Aguilar — Darrera modificació 13-09-2013 13:48
Mitjançant edicte, publicat al BOP núm. 166, de 12 de setembre de 2013, es dóna publicitat de l’inici de la cobrança de l’IBI rústics i de característiques especials, IAE i taxa per guals 2013, d’acord al previst a l’article 24 del reglament general de recaptació, en els termes següents:
La Paeria concedeix 422.123 euros en bonificacions d’impostos municipals i en ajuts per pagar plusvàlues de dació en pagament durant el que portem d’any Per Gemma Hernández Aguilar — Darrera modificació 26-08-2014 12:52
Les bonificacions s’han realitzat en impostos com l’IBI, la brossa, els vehicles i plusvàlues per herències de l’habitatge habitual i, també, en plusvàlues de dació en pagament
Càrrec bancari del tribut Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)- 3r càrrec Per Gemma Hernández Aguilar — Darrera modificació 02-08-2013 09:03
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol•licitat la domicliació bancària dels seus rebuts rebran un càrrec al seu compte el 5 d'agost

  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)