Català  ·  Español 03-04-2020
Text Gran Text Normal Text Petit
Molletes

CALENDARI

Les OFICINES d’atenció ciutadana OMAC i OGAT estaran temporalment tancades a l’atenció presencial degut a l’estat d’alarma declarat per RD 463/2020.

No us preocupeu si teniu algun tràmit pendent.

L’Ajuntament de Lleida és conscient de la situació de neguit que pugui generar i demana a tots els ciutadans la màxima col·laboració.

Estem treballant per ampliar els terminis de pagament en voluntària i/o de poder fraccionar els deutes contrets sense cap tipus d’interès.

Si teniu una cita pendent, ens posarem en contacte amb vosaltres per reagendar-la per més endavant o per indicar-vos com fer el tràmit telemàticament.

 

CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2020

CONCEPTE PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DATA DE CÀRREC DE LES DOMICILIACIONS
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa per a la recollida d’escombraries

Taxa de residus en locals tancats
2/3/2020 a 20/7/2020 1/04/2020
Preu Públic per a la recollida i gestió de residus comercials 2/3/2020 a 20/7/2020 06/07/2020
Impost sobre béns immobles urbans 2/3/2020 a 20/7/2020 5/3/2020 primer càrrec

5/6/2020 segon càrrec

5/8/2020 tercer càrrec

5/10/2020 quart càrrec
Taxa per ocupació de via pública:: caixers automàtics 4/5/2020 a 20/07/2020 1/6/2020
Taxa dels horts de Rufea

Taxa per ocupació de via pública::
Taules i cadires, carpes, veles i parasols

Impost sobre béns immobles rústics i de característiques especials

Impost sobre activitats econòmiques

Taxa per guals
7/9/2020 a 20/11/2020 15/10/2020

 

 

OGAT


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)