Català  ·  Español 18-02-2020
Text Gran Text Normal Text Petit
Molletes

CALENDARIO

Taxa i preu públic per a la recollida d'escombraries
Període: 02/03/2020 a 20/05/2020
Data de càrrec de les domiciliacions: 01/04/2020
Data límit per domiciliar amb efectes 2020: Fins 17 de febrer

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període: 02/03/2020 a 20/05/2020
Data de càrrec de les domiciliacions: 01/04/2020
Data límit per domiciliar amb efectes 2020: Fins 17 de febrer

Impost sobre béns de naturalesa urbana
Període: 02/03/2020 a 20/05/2020
Data de càrrec de les domiciliacions:
   05/03/2020 primer càrrec
   05/06/2020 segon càrrec
   05/08/2020 tercer càrrec
   05/10/2020 quart càrrec
Data límit per domiciliar amb efectes 2020:
   Fins 17 de febrer (1r càrrec)
   Fins 21 de maig (2n càrrec) - només modificacions
   Fins 21 de juliol (3r càrrec) - només modificacions
   Fins 21 de setembre (4t càrrec) - només modificacions

Taxa dels horts de Rufea
Període: 04/05/2020 a 20/07/2020
Data de càrrec de les domiciliacions: 01/06/2020
Data límit per domiciliar amb efectes 2020: Fins 20 d'abril

Taxa OVP caixers automàtics
Període: 04/05/2020 a 20/07/2020
Data de càrrec de les domiciliacions: 01/06/2020
Data límit per domiciliar amb efectes 2020: Fins 20 d'abril

Taxa per ocupació de la via pública.
Taules i cadires, carpes, veles i parasols.

Període: 04/05/2020 a 20/07/2020
Data de càrrec de les domiciliacions:
   05/06/2020 primer càrrec
   05/10/2020 segon càrrec
Data límit per domiciliar amb efectes 2020:
   Fins 20 d'abril (1r càrrec)
   Fins 21 de setembre (2n càrrec) - només modificacions

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per guals
Impost sobre béns immobles de característiques especials

Període: 07/09/2020 a 20/11/2020
Data de càrrec de les domiciliacions: 15/10/2020
Data límit per domiciliar amb efectes 2020: Fins el 24 d'agost

Calendari fiscal del 2020 (PDF)

OGAT


  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)