Català  ·  Español 29-11-2022
Text Gran Text Normal Text Petit
Molletes

CALENDARI

CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2022

CONCEPTE PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DATA DE CÀRREC DE LES DOMICILIACIONS
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa per a la recollida d’escombraries

Taxa residus locals tancats

Preu Públic per a la recollida i gestió de residus comercials
1/3/2022 a 20/5/2022 1/04/2022
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 1/3/2022 a 20/5/2022 7/3/2022 primer càrrec

6/6/2022 segon càrrec

5/8/2022 tercer càrrec

5/10/2022 quart càrrec
Taxa ocupació via pública. Caixers automàtics

Taxa dels horts de Rufea
9/5/2022 a 20/07/2022 1/6/2022
Taxa per ocupació de la via pùblica. Taules i cadires, carpes, veles i para-sols 9/9/2022 a 18/11/2022 3/10/2022 primer càrrec

2/11/2022 segon càrrec
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

Impost sobre activitats econòmiques

Taxa per guals

Impost sobre béns immobles de característiques especials
9/9/2022 a 18/11/2022 17/10/2022

 

 

OGAT


  • XHTML 1.0 Transitional
  • s
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)