Català  ·  Español 01-04-2023
Text Gran Text Normal Text Petit
Molletes

CALENDARI

CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2023

CONCEPTE PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DATA DE CÀRREC DE LES DOMICILIACIONS
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa per a la recollida d’escombraries

Taxa residus locals tancats

Preu Públic per a la recollida i gestió de residus comercials
1/3/2023 a 19/5/2023 3/04/2023
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 1/3/2023 a 19/5/2023 6/3/2023 primer càrrec

5/6/2023 segon càrrec

7/8/2023 tercer càrrec

5/10/2023 quart càrrec
Taxa ocupació via pública. Caixers automàtics

Taxa dels horts de Rufea
5/5/2023 a 20/07/2023 1/6/2023
Taxa per ocupació de la via pùblica. Taules i cadires, carpes, veles i para-sols 8/9/2023 a 20/11/2023 2/10/2023 primer càrrec

2/11/2023 segon càrrec
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

Impost sobre activitats econòmiques

Taxa per guals

Impost sobre béns immobles de característiques especials
8/9/2023 a 20/11/2023 16/10/2023

 

 

OGAT


  • XHTML 1.0 Transitional
  • s
  • CSS 2.0
  • WAI-AA (WCAG 1.0)